Är fastighetsbranschen redo att bli cirkulär på riktigt?

Cirkularitet och återbruk är heta ämnen inom fastighetsbranschen. Ambitionen att minska klimatavtrycket är stor, men det saknas en tydlig process kring affärsmodellen. Detta måste lösas för att vi ska kunna ta steget från pilotprojekt till återbruk i industriell skala.

Arrangör:
Swegon  
 
Medverkande:
- Mattias Johansson, koncernchef Bravida
- Johan Lindskog, Projektutvecklingschef AMF
- Åsa Lindell, nationell samordnare klimat, Byggföretagen
- Christoffer Lindström, marknadschef Swegon Sverige

Moderator:
Antoni Lacinai, Samhällsbyggnadsarenan