Är solenergi lösningen på energikrisen?

Energikrisen har inte bara lett till höjda elkostnader, den har också fått upp intresset för förnybara energislag som inte ger några koldioxidutsläpp. Solenergi växer fort. Stor potential finns för samhället, men varför nyttjar inte fler solenergins fördelar? Hur kan solenergi lindra energikrisen?
Förnybar energi är en av lösningarna på den globala klimatutmaningen. Solenergi är en energikälla som omfattar såväl solpaneler som solfångare. Solpaneler kan generera el direkt från solljuset och solfångare omvandlar solljus till värme. I takt med stigande energipriser går det snabbare att räkna hem investeringar i solenergi. Det syns inte minst bland de stora fastighetsägarna. Men hur skapas samma framåtrörelse bland småhusägare? Vilka trösklar finns det när det gäller att köpa, installera och sälja sin energi? Behövs ytterligare incitament från politiken? Hur skulle en utveckling av det gröna avdraget kunna se ut, som även omfattar installation av solfångare? Slutligen krävs – som alltid – någon som faktiskt kan utföra jobbet på ett korrekt och fackmannamässigt sätt. Sverige behöver säkerställa att det finns kvalificerad arbetskraft för att vi ska kunna nå klimatmålen. Välkommen till ett samtal om förnybar energi, där solen står i zenit.

https://www.almedalsveckan.info/program/67640

Arrangör:
Installatörsföretagen

Moderator:
- Ola Månsson, vd Installatörsföretagen

Medverkande:
- Rickard Nordin, Talesperson i klimat- och energifrågor, Centerpartiet
- Mats Johansson, vd Assemblin
- Johnny Petré, ordförande Installatörsföretagen
- Jonas Grafström, miljöekonom och vvd Ratio
- Sandra Jonsson, chef teknik och fastighet, Vasakronan
- Mari-Louise Persson, miljö- och energichef, Riksbyggen
- Monica Haider, riksdagsledamot Socialdemokraterna