Är Stockholmshusen lösningen på Stockholms bostadsbrist?

Bostadskön i Stockholm är över nio år och byggkostnaderna är rekordhöga. Stockholmshusen strävar efter att korta byggprocessen och bygga mer kostnadseffektivt utan att ge avkall på kvalitet. Går det? Genom att bygga seriellt, enligt ett gemensamt gestaltningskoncept med gemensamma hållbarhetslösningar vill Stockholms stad satsa på att bygga fler hyresrätter i ett tufft ekonomiskt läge. Sju projekt är genomförda, men dagens tuffa kostnadsläge utmanar konceptet. Ett samtal om hur byggprocessen kan bidra till nyproducerade lägenheter med rimliga hyror.


Arrangör:
Stockholmshusen/Stockholms stad

Moderator:
Antoni Lacinai

Inledare:
Oscar Lavelid, byggeneral, Stockholms stad
Bengt Rehn, projektkoordinator, Stockholmshusen

Panel: 
Ola Andersson, arkitekt, författare och debattör
Aneta Mattsson, distriktschef, Skanska
Anja Norman, chef Stadsutveckling & Nybyggnad, Stockholmshem
Dag Urban Hoas, chef Nyproduktion, Familjebostäder