Det handlar om konkurrenskraft – svenska infrastruktursatsningar i ett europeiskt perspektiv

Swedtrain och Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS) organiserar ett öppet seminarium om svenska infrastruktursatsningar i ett europeiskt perspektiv. Utgångspunkt är det växande behovet av ett effektivt och framtidssäkrat transportsystem som stöttar Sveriges import och export på bästa möjliga sätt, särskilt med tanke på den gröna omställningen. Det står utom allt tvivel att Sverige behöver alla medel tillgängliga för att bygga ny infrastruktur. Samtidigt som vi måste satsa rekordstora summor på underhåll av befintliga anläggningar. Seminariet diskuterar hur Sverige kan växla upp och hitta ny inspiration och nya vägar till finansiering.


- JBS, Järnvägsbranschens samarbetsforum, Swedtrain, Train & Rail

Medverkande:
- Kristoffer Tamsons, ordförande JBS
- Björn Asplund, ordförande Swedtrain
- Björn Wengse, Stockholmsmässan
- Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, styrelseledamot JBS och representant för korridoren ScandMed och Railnet Europe.
- Jonas Karlsson, vd Oslo-Stockholm 2.55
- Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen
- Ulrika Heie (c), ordförande trafikutskottet
- Maria Stockhaus (m), trafikutskottet
- Mathias Wideroth, styrelseordförande Scanlog 
- Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ
- Jakop Dalunde (mp), Europaparlamentariker
- Per Tenggren, regionråd (s) Västra Götalandsregionen
- Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen
- Bertrand Gryspeert, vd Vossloh Nordic Switch Systems AB
- Sverker Hoflin, expert digitala koppel, Voith Turbo
- Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus vid KTH Royal Institute of Technology
- Anna Engblom, infrastrukturexpert på Greater Copenhagen
- Jonas Friberg, ordförande Resenärsforum.
- Filip Åsblom, Digital Tvilling
- Stephan Ray, Green Cargo
- Henrik Dahlin, MTR
- Anders Öberg (s), Regionstyrelsens ordförande Region Norrbotten