Hur bygger vi energieffektiva och hälsosamma byggnader med lång livslängd och låg klimatpåverkan?

Bygg-, installations- och fastighetsbranschen står inför stora förändringar för att nå hållbarhetsmålen. Målet är hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader med en låg klimatpåverkan. Hur bygger vi dessa? Vem eller vilka kan göra de bästa valen för att nå hållbarhetsmålen?                                             
Bygg-, installations- och fastighetsbranschen står inför stora förändringar för att nå hållbarhetsmålen. Målet är hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader med en låg klimatpåverkan. Framöver måste också branschen genomföra en kraftfull energieffektivisering av våra befintliga byggnader utan att försämra inomhusmiljön. Dessa energirenoveringar ska göras med låg klimatpåverkan och hög resurseffektivitet. En inte alldeles enkel ekvation och vem kan göra de bästa valen med hänsyn till alla parametrar ur ett livscykelperspektiv. Vi kommer att samtala om energieffektiva och hälsosamma byggnader med höga funktionskrav, lång livslängd, låg klimatpåverkan, cirkulära flöden och hög resurseffektivitet.

Arrrangör:
Svensk Ventilation

Moderator: 
- Antoni Lacinai

Medverkande:
- Jenny Svärd, VD, BMI
- Lotta Bångens, VD, Eneff
- Marie-Louise Luther, Sakkunnig, Astma- och Allergiförbundet
- Christoffer Lindström, Marknadschef, Swegon
- Leif Nysmed, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
- Matilda Isaksson, Group Sustainability Manager, Lindab
- Anders Freyschuss, VD, Bevent Rasch AB
- Kristian Grönskog, Affärsområdesansvarig, Instalco
- Sandra Jonsson, chef fastighet & teknik, Vasakronan
- Ulla Janson, Universitetslektor, LTH