Hur får du kommunicera ditt miljömärkta hus utan att grönmåla?

Ett nytt förslag från EU-kommissionen ”Green claims” vill stoppa grönmålning vid marknadsföring med miljöargument och förhindra tillväxten av substanslösa märkningar. Det är ett historiskt förlag som kan dämpa den hotande grönmattningen bland konsumenter.

Arrangör:
Miljömärkning Sverige     

Moderator
- Anna Norberg, Miljömärkning Sverige

Medverkande:
Christian Quarles van Ufford, marknads- och kommunikationschef Miljömärkning Sverige
- Sara Gorton, hållbarhets- och innovationsdirektör, Skanska Sverige
- Stefan Björling, affärsområdeschef byggnader, Miljömärkning Sverige