Hur lång är en hållbar leverantörskedja?

Byggbranschen har i jämförelse med andra branscher bland de längsta kedjorna av underentreprenörer. Det är inte ovanligt att ett byggprojekt består av ett 100-tal leverantörer. Med långa leveranskedjor är det svårt att skapa transparens och kontrollera skäliga arbetsvillkor i hela kedjan. Samtidigt ökar samhällets krav på aktörernas kontroll av hela kedjan.

I augusti ska en statlig utredning presentera förslag för en effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt. Utredaren ska bland annat analysera förutsättningarna för att vid offentlig upphandling införa begränsningar av antalet underleverantörsled och bedöma om det finns skäl för en sådan begränsning.

I ett samtal vill vi diskutera frågan och utforska dess olika perspektiv. Vilka fördelar skapas med att ha få aktörer i leverantörskedjan? Vad gör att många entreprenörers/företags affärsmodell fortsatt bygger på att ha väldigt många? Vilken roll spelar beställaren för kontroll av kedjan?

Arrangör:
Svensk Byggtjänst, Etikforum

Moderator:
Antoni Lacinai

Medverkande:
- Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke
- Bengt Staaff, chef hälsa och säkerhet, Skanska
- Johanna Frelin, vd Riksbyggen
- Emilie Westholm, chef för ansvarsfullt ägande, Folksamgruppen
- Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst