Hur skapar vi nya affärsmodeller för återbruk av byggmaterial?

Med livscykelperspektivet i fokus är byggplåt ett mycket eftertraktat byggmaterial men det saknas standardiseringssystem för återbruk. Vem ska göra vad i den nya affärsmodellen för återbrukade material? Hur ska utbud och efterfrågan matchas?
Byggbranschen blir bättre och bättre på LCA, återvinning och återbruk och det blir lättare att välja hållbara material. Två av byggplåtens klimatmässiga fördelar är den långa hållbarheten som beklädnad på byggnader samt att plåt är 100 % återbruksbart. Nästa steg för byggplåtbranschen är att få ihop processerna så att utbud och efterfrågan matchas och rent konkret handlar det om faktorer som nedmontering, logistik och lager, hantering, garantier, målgrupper och affären. Men vem gör vad? Ska återbrukad plåt vara ett helt nytt affärsområde?
Välkommen till ett seminarium där representanter från Plåt & Ventföretagen och Svensk Byggplåt berättar om planerna på ett standardiseringssystem för återbrukad plåt samt om hur arbetet kring modellen för återbruk av byggnadsplåt fortskrider.

 

Arrangör:
Svensk Byggplåt

Medverkande:
- Johan Lindström. vd Plåt och Ventföretagen och ordförande Svensk Byggplåt
- Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
- Kari Koskinen, regionchef Sverige och Finland, Rheinzink