När elpriserna går upp, kan smarta system vara lösningen?

Elektrifieringen är en central del av samhällets omställning, där industri och transportsystem kommer att kräva stora mängder fossilfri kraft. Samtidigt förändras vårt energisystem vilket medför att elpriserna svänger mer än tidigare. Den el som produceras behöver därmed användas på ett smart sätt.

Vi använder i dag vårt elsystem ineffektivt genom att nyttja energi vid fel tidpunkt – eller helt i onödan. Med den ökande andelen förnybar elproduktion och nya lösningar för energilagring kommer vi i framtiden behöva anpassa användningen efter hur mycket el som produceras. Genom automatisk och flexibel styrning kan byggnader optimeras och göras mer intelligenta – så även elnät, apparater, bilar och mycket mer.

Dagens elnät är byggda för en storskalig, reglerbar elproduktion, inte en varierad eltillförsel. På samma sätt är dagens konsumenter inte vana vid att behöva tänka på när och hur de använder el, eftersom produktionen helt har kunnat anpassas efter användningen. Med hjälp av tekniska hjälpmedel kan vi styra efterfrågan för att minska både effekttoppar och energibehovet. Möjligheterna finns alltså redan, men hur blir lösningarna en del av vår vardag? 

Välkommen till ett inspirationssamtal mellan näringsliv och experter för att Sverige inte ska stanna i tiden.

https://www.almedalsveckan.info/program/67645

Arrangör:
Installatörsföretagen

Moderator
Antoni Lacinai

Medverkande:
- Jörgen Söderlund, Head of smart, Caverion
- Jan Hellgren, Innovation Director, Vinci Energies
- Magnus Lodefalk, docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro Universitet, Ratio
Björn Berg, vd på Ngenic
- Johanna Barr, Elnätsstrateg, Jämtkraft
- Kristofer Fröjd, vd, Ellevio Energy Solutions