Småhus lösningen på vår tids samhällsutmaning

7 av 10 vill bo i småhus och äga sitt eget boende men kommunerna släpper inte till vare sig mark eller möjliggör den byggboom som skulle kunna lösa vår tids samhällsutmaningar.

I Skellefteå byggs både batterifabriker och höghus i trä men hur ska man lösa bostadsfrågan när de nya gröna jobben lockar allt fler norrut? I Stockholm brottas man med utanförskap och gängkriminalitet och har börjat se småhus som en nyckelfaktor. Men trots det är andelen nyproduktion i Sverige markant lägre än i jämförbara länder samtidigt som vi tillhör de länder i Västeuropa som har störst tillgång på mark per invånare. Det låga bostadsbyggandet av småhus beror främst på finansiella hinder och brist på tillgång till attraktiv byggbar mark.

Kom och lyssna på ett seminarium om vår tids samhällsutmaningar och varför ett varierat boende i allmänhet och ett ökat småhusbyggande i synnerhet är lösningen. 

Arrangör:
TMF

Medverkande:

- Gustaf Edgren, Bostadspolitisk expert, TMF, Trä- och Möbelföretagen
- Lorents Burman, Kommunalråd Skellefteå, Socialdemokraterna
- Kristoffer Tamsons , Oppositionsregionråd Stockholm, Moderaterna
- Jan-Ove Östbrink, Bostadspolitisk expert, SKR
- Anders Carlsson, Hållbarhetschef, Derome

- David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen