Smarta fastigheter kräver en gemensam struktur för systemintegration och ansvarsfördelning

Smarta fastigheter, proptech, digitalisering, AI – alla vill vara del av den snabba utvecklingen som nu sker inom fastighetsbranschen. Många vill accelerera digitaliseringen och göra den mer skalbar, men samtidigt dras man med en silostruktur där systemen inte pratar med varandra.

Arrangör:
Swegon  

Moderator:
Antoni Lacinai

Medverkande: 
- Kaj Winther, Chef digital utveckling Fastighetsägarna Stockholm
- Emy Haftor, COO och Head of Synergies Hydda Group
- John Wibrand, Digital Director, Swegon