Varför är byggsektorn nödvändig för den cirkulära omställningen?

Ett cirkulärt samhälle förutsätter en helt ny syn på avfall, som innebär att avfall behandlas som en källa till hållbara råvaror. Näringslivet efterfrågar en ökad hållbarhet. Så hur kan vi tillsammans minska klimatpåverkan genom att efterfråga fler återvunna material?
Den svenska byggsektorn är klimatintensiv och står för utsläppen av 16 miljoner ton CO2 och genererar 14 miljoner ton avfall årligen. Siffrorna belyser stora utmaningar men också en enorm potential för andra sätt att skaffa fram mer hållbara råvaror. Det ohållbara uttaget av råvaror orsakar 50 procent av klimatutsläppen, 90 procent av brist på vatten och 90 procent av förlusten av biologisk mångfald. Vi vet också att bara 7,2 procent av den globala ekonomin är cirkulär, och den ökade jungfruliga utvinningen överträffar ökad återvinning. Välkommen till ett samtal där ledande företrädare från näringslivet och politiken diskuterar morgondagens cirkulära omställning. Under seminariet delas en färsk rapport ut som belyser både utmaningar och nuläge men såklart också de möjligheter branscherna har för att gemensamt nå i mål. Under seminariet delas en färsk rapport ut som belyser både utmaningar och nuläge men såklart också de möjligheter branscherna har för att gemensamt nå i mål.

Arrangör:
Ragn-Sells

Medverkande: 
- Anne-Lie Tillbom, Regionchef, Ragn-Sells
- Camilla Sonnentheil, Chef Affärsutveckling, Ragn-Sells
- Ellen Einebrant, VD, Återvinningsindustrierna
- Jenny Svärd, VD, Byggmaterialindustrierna
- Karin Medin, VD, Söderenergi
- Mattias Andersson, VD, Mockfjärds
- Mikael Hedström, VD, Treatment & Detox Ragn-Sells
- Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells
- Stefan Wallander, VD, NREP AB
- Tanja Rasmussen, Näringspolitisk Chef, Byggföretagen
- Jenny Bergendorff, Regionchef för bostadsutveckling Stockholm, Skanska