Är dålig inomhusmiljö skolans och förskolans dolda hot?

En av de viktigaste delarna i en väl fungerande arbetsmiljö i skolan är kvaliteten på inomhusluften och det termiska klimatet. Dåligt inomhusklimat kan orsaka koncentrationssvårigheter och försvåra inlärning. För allergiker och astmatiker kan en dålig inomhusmiljö dessutom försämra det allmänna hälsotillståndet. En ny undersökning, som Sveriges Lärare har genomfört bland sina medlemmar, visar att hälften av lärarna upplever att inomhusklimatet är dåligt eller mycket dåligt. Särskilt stort är problemet bland högstadielärarna där 6 av 10 tycker att inomhusklimatet är ganska eller mycket dåligt. Det åligger faktiskt kommunerna att granska hur byggnadsägarna lever upp till kraven på god inomhusmiljö. En ny enkätundersökning från Svensk Ventilation visar om det har hänt något när det gäller kontrollerna. År 2014 och 2019 genomfördes en liknande enkätundersökning i frågan om OVK m.m. Nu undrar vi hur kontrollerna fungerar idag och hur är inomhusmiljön 2024? Vilka reformer kan behövs?

Moderator
Catarina Rolfsdotter-Jansson

Arrangör:
Svensk Ventilation

svensk ventilation