Är fastighetsbranschen redo för hållbarhet, cirkularitet och energieffektivitet på riktigt?

Ett sätt att mota byggkrisen när bostadsbyggandet är lägre än på många år är att stimulera renovering. Sverige står inför omfattande renoveringsbehov, 800 000 lägenheter i Sverige är i behov av renovering och med EU:s kommande krav på energieffektivitet kommer 80 procent av alla verksamhetslokaler i Sverige behöva renoveras.

Bygg-, installations- och fastighetsbranschen står inför stora förändringar för att nå hållbarhetsmålen. Målet är hållbara, hälsosamma och energieffektiva byggnader med en låg klimatpåverkan. Det finns idag ett antal projekt som handlar om cirkularitet som återvinning och återbruk. Många av dessa sker som pilotprojekt eller i mindre skala och avgränsas ofta till fönster, dörrar, innertak etc. Men hur gör vi när det handlar om tekniska installationer där systemen ofta har specifika funktioner och ska vara energieffektiva? Flera frågor behöver besvaras: Hur ser livscykeln för produkterna och systemlösningarna ut? Hur gör vi det skalbart? Vem äger affären? Vem står för garantierna? Vem ansvarar för produktkvaliteten och att det är energieffektivt? Seminariet låter aktörer från fastighetssidan, installationsledet samt leverantörsledet diskutera dessa frågor. Finns det en samsyn i hur detta borde gå till, vilka hinder och möjligheter finns det och framförallt, vad borde vi göra nu?

Moderator
Catarina Rolfsdotter-Jansson

Arrangör:
Svensk Ventilation

svensk ventilation