Är nordiska företag redo för regleringen kopplat till cirkulär ekonomi – en ny unik studie

Det är hög tid att förbereda sin cirkulära omställning
Ramboll presenterar en unik nordisk studie som analyserat bolagens förståelse, förberedelse och planer kopplat till den nya regleringen för cirkulär ekonomi  (EU Taxonomin för cirkulär ekonomi och CSRD - ESRS E5). Presentationen belyser även utmaningar, drivkrafter och ambitioner för att uppfylla kraven från den nya regleringen mellan olika industrisektorer (bygg, avfall, service samt tillverkande industri). Som avslutning diskuteras utmaningar och vägval för att lyckas med den cirkulära omställningen.

- Översikt av den nya regleringen för cirkulär ekonomi (CSRD och EU Taxonomin)
- Graden av förståelse, målsättning och ambition kopplat till den nya regleringen i Norden
- Utmaningar och möjligheter i den cirkulära omställningen
- Djupdykning i utmaningar och möjligheter inom fastighet, tillverkande industri och servicesektorn
- Insikter och rekommendationer för hur företag kan hantera och nyttja den nya regleringen


Medverkande
Peter Önnby, Senior Market Manager, Ramboll Management Consulting
Elin Bergman, Cradlenet

Arrangör
Ramboll & Cradlenet

 

ramboll200 cradlenet