Återbruk säljer - men vem betalar?

Att återbruka installationer är önskvärt men också utmanande. Hur gör vi så att återbruket av installationer i en fastighet blir lönsamt för alla inblandade parter?
Är fastighetsbranschen beredd att betala för återbruk? Det tror vi absolut ur ett teoretiskt perspektiv. Men är den det på riktigt? I de reella projekten är det stor risk att den finansiella budgeten blir mer dominerande än CO2-budgeten och de uppsatta hållbarhetsmålen och ambitionerna. Det är viktigt att vi hittar affärsmodeller som gör det lönsamt för alla inblandade parter för att återbruket skall ske i en industriell skala. Välkommen till en paneldiskussion som avhandlar detta. 
Moderator
Catarina Rolfsdotter-Jansson

Medverande
Ulf Hansson, Head of Division, NCC Building 
Johan Lindskog, Chef Projektutveckling, AMF Fastigheter 
Christoffer Lindström, Marknadschef Swegon Sverige 
Fredrik Ramfeldt, Expert hållbarhet och återbruk, AFRY

Arrangör
Swegon

swegon