Bostadsbyggandet i framtidens huvudstad

Stockholm blir aldrig färdigt, och staden planerar för fortsatt högt byggande kommande decennium. Målet är 70 000 nya bostäder fram till 2035. På vilka sätt kan och bör staden styra vilka bostäder som byggs framöver?
Stockholm har de senaste åren arbetat efter den så kallade ”Stockholmsmodellen” för markanvisningar, där aktörer anvisats mark i tidiga skeden. Nu tar staden fram uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning och markanvisning. I förslagen lägger staden fram nya ambitioner om att ta en större roll i planeringen, och att anvisningar i högre utsträckning ska ske i senare skeden. Vi bjuder in till ett samtal om hur staden kan och bör arbeta med planering och markpolitik framöver.  

Moderator
Jon Forssell

Medverkande
Oscar Lavelid, byggeneral, Stockholms stad
Amanda Horwitz, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Ola Andersson, arkitekt och författare 
Joanna Berg, Nrep 
Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun

Arrangör
Stockholm Stad

stockholmsstad