Bostadsbyggandet i framtidens huvudstad

Staden håller på med framtagandet av nya riktlinjer för bostadsförsörjning och för markanvisning. På vilka sätt kan och bör staden genom bland annat markanvisningar styra vilka bostäder som skapas i Stockholm?
Stockholm ska bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010-2035. För att nå det målet och samtidigt skapa en attraktiv och hållbar stad behöver vi fortsatt arbeta med stadens styrmedel. Vilka möjligheter finns i dessa för att bidra till att vi bygger rätt bostäder på rätt platser, för alla stockholmare?

 

Moderator
Jon Forssell


Arrangör
Stockholm Stad

stockholmsstad