Halkar Sverige efter när det gäller modern infrastruktur?

Hur kan infrastrukturpolitiken bidra till större arbetsmarknadsregioner, fler investeringar och bättre integration i gränsregioner? Kan EU hjälpa till och hur tänker näringslivet, politiken och akademin?

Utan ökad transportkapacitet riskeras andra näringslivssatsningar och Sverige kan inte möta utvecklingen i grannländer såsom Danmark. Sveriges konkurrenskraft och regionala utveckling hotas om Trafikverkets plan för nationell infrastruktur blir verklighet. I princip inga nya projekt på över 10 år är beskedet och redan aviserade satsningar riskerar att förlora samhällsnytta när angränsande investeringar inte sker Tillsammans med nationella experter diskuterar vi möjliga lösningar och alternativ finansiering.


Arrangör:
Malmö Stad

Moderator
Catarina Rolfsdotter-Jansson 

malmo