Hur kan beställarkrav ställas för att främja byggsektorns hållbara omställning?

Marknadskrav är en central faktor i sektorns omställning. Höga, tydliga och långsiktiga ambitioner hos beställarna ger förutsättningar för materialleverantörer och andra aktörer att utveckla och investera i nya material, produkter och lösningar. Men hur ska kraven ställas för att driva på den hållbara utvecklingen i ett livscykelperspektiv?

Genom innovation, teknikskiften, resurseffektiva och cirkulära flöden samt energieffektiva produkter skapar byggmaterialindustrin och andra aktörer förutsättningar för byggsektorn att ställa om. Utvecklingen behöver gå hand i hand med höga, tydliga och långsiktiga ambitioner från beställare. I den uppdaterade färdplanen för bygg- och anläggningssektorn visar åtagandena för aktörerna tydligt hur hela värdekedjans arbete och ambition hänger ihop. På detta seminarium diskuteras beställarkravens betydelse och hur kraven kan ställas för att stimulera och driva på den hållbara utvecklingen i sektorn?

Moderator 

Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna

Medverkande:
Maria Perzon, Group Sustainability Manager, Castellum 
Elisabet Stadler, miljöchef Peabkoncernen

 


Arrangör

Byggmaterialindustrierna

byggmaterial