Hur kan fastighetsbranschen bli mer digital- och klimatmogen?

Bygg- och fastighetssektorn står för en väsentlig andel utsläpp av växthusgaser. Vilka initiativ tas i branschen för att komma tillrätta med detta? Vilka politiska åtgärder behövs?
En förutsättning, inte bara för samhällsbyggnadssektorns väl och ve, utan för hela samhället i stort är att vi kommer tillrätta med de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Hur påverkas bolagen av det rådande kärva omvärldsläget gällande nödvändiga investeringar och resurser i det här avseendet?
Och hur kan satsningar på digitalisering/proptech i fastighetsförvaltningen bidra till en mer hållbar byggd miljö? Hur jobbar de stora fastighetsjättarna med frågorna, vilka möjligheter och utmaningar ser man? Och vilka politiska beslut behövs för att underlätta/möjliggöra detta?

Moderator
Emelie Löthgren, A Beautiful Soap

Medverande

Johanna Skogestig, vd, Vasakronan
Thomas Erséus, vd, AMF Fastigheter
Cecilia Safaee, vd, Hemmaplan 

Arrangör
Fastighetssverige

fastighet