Hur kan vi stärka yrkesutbildningarna?

Hur kan vi stärka yrkesutbildningarna?
Yrkesutbildade med inriktning mot kyl- och värmepumpsteknik, el och energi, VVS och fastighet, fordon och transport samt bygg- och anläggning spelar alla en helt avgörande roll i genomförandet av energi- och klimatomställningen. Tyvärr har dessa områden även gemensamt att det råder akut brist på arbetskraft. 
Samtidigt står vi i startgroparna för den största reformen av gymnasieskolan på flera årtionden, dimensioneringsreformen. Antalet yrkesutbildningsplatser mot branscher med stora kompetensbehov ska öka. Men för att fler individer ska kunna utbildas krävs lärare och vi går just nu mot en brist på 6 000. 
Hur ser vi till att skapa yrkes- och vuxenutbildningar som ger branscherna bästa möjliga förutsättningar och samtidigt möjliggör omställningen? 
 
Välkommen till ett samtal om hur yrkesutbildningarna blir den motor för branschen och energiomställningen som de kan vara


Moderator
Caroline Szyber

Panel
Caroline Helmersson Olsson, Ansvarig yrkesutbildningar ledamot utbildningsutskott, (S)
Josefin Malmkvist, Gruppledare i utbildningsutskottet, (M)
Maria Rosendahl, näringspolitisk chef, Teknikföretagen
Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen

 

Arrangör:
Installatörsföretagen

IN