Hur kommer vi till rätta med byggkris och kriminalitet?

Om inget görs kan notan för byggkrisen komma att kosta hisnande 1000 miljarder kronor. Detta samtidigt som vi upplever ett mycket allvarligt klimathot och en skenande arbetslivskriminalitet. Hur jobbar de stora byggjättarna i den här marknaden; vilka möjligheter och utmaningar ser man?


Medverkande:
Jimmy Bengtsson, vd, Veidekke
Markus Brink, vd, Brixly
Mårten Othérus, vd, Nordr Sverige
Jessica Löfström, vd, Ansvar & Säkerhet

Moderator:

Emelie Löthgren, A Beautiful Soup
               


Arrangör:

Byggvärlden  

byggvarlden