Hur matchas leverantörernas innovationskraft med fastighetsägarnas behov?

Hållbarhet och digitalisering är starka drivkrafter hos fastighetsbranschen och viljan att gå snabbt fram är stor. En direktdialog mellan slutkund och leverantör kan accelerera takten. Hur ser vi till att innovationer, som AI, proptech och nya material går hand i hand med fastighetsägarnas behov?

Bygg- och fastighetsbranschen består av ett flertal aktörer som alla bidrar till klimatsmarta, energisnåla och uppkopplade fastigheter, som arkitekter, byggföretag, leverantörer, tekniska konsulter och fastighetsföretag. Att kedjan är lång har lett till att fastighetsbranschen har låg innovationstakt och digitaliseringsgrad. Det finns en stor potential men hur säkerställs att utveckling i hela kedjan går åt samma håll? Det händer både att tid läggs på att utveckla fel lösningar och att ”rätt” lösning finns, men känns inte till. Hur kan vi stärka banden mellan leverantör och fastighetsägare?

 

Moderator
Catarina Rolfsdotter-Jansson

Medverande
Peter Bennich, Senior Rådgivare, Energimyndigheten
Andreas Örje Wellstam, CEO Swegon Group
Emma Henriksson, Chief Innovation Officer Skandia Fastigheter
Roger Tofft, VD Proptech Sweden


Arrangör:
Swegon

swegon