Hur säkerställer vi möjligheterna med Möjligheternas byggregler?

Vad krävs för att övergången till Möjligheternas byggregler ska bli bra och ge de önskade effekterna?
Med detta samtal vill vi skapa förståelse för de utmaningar som skapas och de förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt skifte till ett nytt regelsystem.
Det nya system för byggregler som Boverket föreslår träder i kraft i januari 2025 innebär en av de största utmaningar som sektorn ställts inför på många år.
Det nuvarande regelsystemet kom för 20 år sedan och än i dag upptäcks brister i hur det har förståtts och därmed kommit till felaktig användning. Nu har vi i samarbete chansen att säkerställa att lagstiftarens och myndighetens önskade effekter med det nya regelverket blir verklighet i praktiken.
Svensk Byggtjänst har kartlagt sektorns uppfattning om utmaningarna med de nya byggreglerna genom en rad workshops och intervjuer. I detta seminarium vill vi med avstamp i sektorns samlade uppfattning diskutera vad krävs för att övergången ska fungera och det nya regelsystemet ge de önskade effekterna. Vad krävs av myndigheten, kommunerna och sektorn själv med alla dess olika aktörer?
 
Moderator:
Ingar Lindholm, chefredaktör nyhetstjänsten Byggkoll

Arrangör:
Svensk Byggtjänst