Hur kan tillförlitlig materialförsörjning säkras för hållbart samhällsbyggande och krisberedskap?

Tillgången till byggmaterial är en förutsättning för allt samhällsbyggande inklusive för att möjliggöra klimatomställningen och säkra Sveriges beredskap. Hur kan vi arbeta för att främja en tillförlitlig, och resurseffektiv materialförsörjning nu och i framtiden?

Tillgången till byggmaterial och byggprodukter är en förutsättning för allt samhällsbyggande i Sverige. Materialförsörjningen har dessutom en central roll för byggandet av anläggningar som behövs för klimatomställningen och för Sveriges beredskap. De senaste åren har det blivit tydligt att materialförsörjningen för samhällsbyggande inte kan tas för given, pga sårbarhet i globala värdekedjor, oförutsägbara tillståndsprocesser, och snabbt ökad efterfrågan på vissa material. Hur kan vi arbeta för att främja en tillförlitlig, resurseffektiv och kostnadseffektiv materialförsörjning nu och i framtiden?


Moderator 

Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna

Medverkande:
Pär Malmberg – Utredare Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap
Maria Werner - Specialist Legal Counsel – NCC Industry AB
Karin Comstedt Webb - Senior Vice President Heidelberg Materials Sweden
Camilla Fredman Svensson - Head of Communications and Public Affairs Sweden, OX2

Arrangör
Byggmaterialindustrierna

byggmaterial