Kan energieffektivisering hjälpa Sverige att klara klimatmålen?

Sverige har högt ställda klimatmål och för att vi ska kunna nå dem krävs kraftfulla åtgärder. Bostäder och service står idag för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och orsakar stora utsläpp. Därför är potentialen i energieffektivisering stor, men hur skapar vi förutsättningar för att energieffektivisera Sverige?                                          
Trots att vinsterna med energieffektivisering är stora, både för miljön och samhällsekonomin, får frågan inte tillräckligt utrymme på den politiska arenan. Om vi skulle genomföra all lönsam energieffektivisering skulle Sveriges totala energianvändning i byggnader kunna minska med över en tredjedel. Det skulle innebära en samhällsekonomisk vinst på över 850 miljarder kronor.
Men hur ser vi till att skapa förutsättningar för bättre energieffektivisering? Vilka politiska stimulanser behövs på nationell nivå och hur ska vi förhålla oss till kommande krav och lagstiftning från EU?

Välkommen till ett samtal mellan näringsliv och politiker där vi sätter fokus på energifrågan.Panel

Jan Hellgren, director of innovation, Vinci energies
Lina Håkansdotter, hållbarhetschef H2 Green Steel 
Peter Bennich, energieffektiviseringsexpert, Energimyndigheten 
Daniel Liljeberg, statssekreterare med ansvar för energifrågor
Camilla Brodin (KD), energipolitisk talesperson 
Monica Haider (S), näringspolitisk talesperson 
Andreas Åström, näringspolitisk chef, Installatörsföretagen

 Arrrangör:
Installatörsföretagen

IN