Kan vi renovera oss ur byggkrisen?

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och byggbranschen går på knäna. En byggkris påverkar i sin tur inte bara branschen utan får stora effekter i hela samhället. Vi måste därför agera nu. Kan storskaliga renoveringsstimulanser från staten lindra byggkrisen?

Ett sätt att mota byggkrisen när bostadsbyggandet är lägre än på många år är att stimulera renovering. Sverige står inför omfattande renoveringsbehov, 800 000 lägenheter i Sverige är i behov av renovering och med EU:s kommande krav på energieffektivitet kommer 80 procent av alla verksamhetslokaler i Sverige behöva renoveras. 
Kan vi renovera oss ur byggkrisen när byggandet tvärnitat? Och vilka politiska stimulanser behövs för att det ska vara möjligt?

Moderator
Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen

Medverkande
Eva Torberger, vice vd, Skanska Sverige 
Christoffer Järkeborn, vd, Sandbäcken
Jessica Bergendahl, sector Lead Existing Buildings, Ramboll
Martin Ådahl, (C), ekonomisk-politisk talesperson

Arrangör
Installatörsföretagen

IN