Kommuner som nyckel för hållbar byggsektor

Kommunerna kan vara en nyckel i att göra en ny hållbar byggsektor både möjlig och lönsam för företagen. Vägen dit ligger i inköp som fokuserar på innovationsförmåga, kompetens och samarbete. Hur nyttjar vi bäst upphandlingsprocessen för att åstadkomma samarbeten för ett hållbart byggande?
Stockholm ska vara en av världens ledande städer inom hållbarhet. En upphandlingsprocess som går från inköp som lämnar kortsiktig priskonkurrens och allt för rigid kravställning, till en process som främjar samverkan, lärande och innovation. Vilken roll spelar kommunerna i denna förflyttning, för att långsiktigt skapa en hållbar byggbransch tillsammans med byggsektorn?

Moderator
Staffan Ingvarsson

Arrangör
Stockholm stad       

stockholmsstad