Hur kan vi kravställa cirkulära byggmaterial och tjänster i offentlig upphandling

Samordnad upphandling lyfts i regeringens klimathandlingsplan. Det finns goda exempel inom cirkulärt byggande och återvinning, men det är bråttom att gå från spridda initiativ till strukturerad omställning av byggsektorn. Då krävs ökad tydlighet och tillsyn. Hur ska det gå till?
I regeringens klimathandlingsplan står det att EU:s politik för cirkulär ekonomi inklusive produktlagstiftning ska bli användbara verktyg för att fasa ut fossila insatsvaror. Hur kan samordnad offentlig upphandling bidra till det?

För att klara utfasningen behöver cirkulära byggmaterial öka. Då krävs omfattande investeringar av både tillverkningsindustrin och andra aktörer i byggsektorn. För att säkerställa möjlighet att investera krävs tydlighet, i beställning, krav på inventering, sortering, tillsyn och uppföljning.

Den som ansvarar för att rivningsmaterial ska hanteras cirkulärt behöver samordnade krav på inventering och cirkulär avfallshantering för att material ska komma tillbaka in i systemet och inte gå till förbränning eller deponi.

Dialog, uppföljning, samverkan och kunskapsuppbyggnad mellan stat, kommun, region och leverantörer är av stor vikt för skarpare upphandlingskrav.

Vad krävs för stöd, åtgärder och regelverk för det inte ska stanna vid goda intentioner utan effekt?

Moderator:
Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi, Sweco 

Panel:
Thibault d’Ortoli, nordisk hållbarhetschef, Tarkett
Elisabeth Schylander, Hållbarhetschef NCC
Anders Anderberg, RnD Director Saint-Gobain Sweden AB, Weber
Johanna Munck af Rosenschöld, VD Strategisk Arkitektur
Marcus Wangel, Policyexpert miljöpolitik på Svenskt Näringsliv
Martin Magnusson, Ordförande Sveriges offentliga inköpare
Annica Jacobson, Klimatgeneral Stockholm Stad
David Josefsson, Riksdagsledamot civilutskottet Göteborg
Camilla Sonnentheil, Ragn-Sells, affärsutvecklingschef

Arrangör:
Tarkett

Tarkett