PFAS - vår tids evighetskemikalie, ett hot mot en cirkulär ekonomi

Beskrivning av samhällsfrågan
PFAS är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. Idag vet vi att PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö.

Enskilda PFAS-ämnen regleras genom lagstiftning på såväl global nivå, EU-nivå och på nationell nivå. Det finns ingen lagstiftning som gäller för alla PFAS-ämnen som grupp. Som samhälle står vi inför stora utmaningar i hanteringen av PFAS och ökad kunskap kring produktion, hantering och rening behövs.

Utökad information om evenemanget
PFAS finns överallt. Det kostar bara en krona att tillsätta ett gram PFAS i en produkt och sälja den - men det kostar många tusentals kronor att rena bort samma gram. Om vi menar allvar med att få bort PFAS ur miljön måste först och främst all användning som inte är absolut nödvändig förbjudas. När PFAS hanteras på moderna avfallsanläggningar med den bästa tillgängliga tekniken, kan vi ta bort så mycket som möjligt ur kretsloppen. Ju mer PFAS-förorenat avfall som samlas på sådana anläggningar, desto mindre PFAS blir kvar ute i miljön.

Välkommen till ett samtal där ledande företrädare från olika branscher, återvinningssektorn och politiken diskuterar framtidens hantering av PFAS. Hur löser vi utmaningar kring den storskaliga användningen av PFAS och hur möjliggör vi begränsningar för vad som får sättas på marknaden? Hur kan mekanismer för kontroll se ut och vem ska betala för saneringen av PFAS?

Medverkande:
Pär Larshans, hållbarhetsdirektör Ragn-Sells 
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox
Ida Texell, Kommundirektör Upplands-Bro 
Camilla Sonnentheil, Affärsutvecklingschef Ragn-Sells Recycling
Karin Medin, vd Telge Koncernen
Per Ängquist, generaldirektör KEMI
 
Cecilia Ekvall, affärsutvecklare Ragn-Sells Treatment & Detox
Tony Clark, vd Avfall Sverige
Helena Nylén, vd Näringslivets producentansvar
Jonas Hagelqvist, vd IKEM
Robert Tingvall, vd Söderenergi
Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten
Stina Larsson, riksdagsledamot (C) Miljö- och jordbruksutskottet
Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S) Miljö- och jordbruksutskottet, medlem i Miljömålsberedningen 
 
 

 

 

Arrangör
Ragn-sells
Ragn