Tillsammans för ett sammanhållet Stockholm

I Stockholm kan vi nu följa upp en period av intensivt byggande och konstaterar att det inte alltid finns ett likhetstecken mellan den stadsutveckling som genomförts och minskad segregation. Hur arbetar vi tillsammans för en attraktiv och sammanhållen stad? 

Stockholms attraktionskraft gör att människor och verksamheter söker sig hit. 
Men det finns fortfarande skillnader i staden. Livsvillkor och livsmiljö är tätt sammanvävda. 
Vi vet att skillnader mellan individer och grupper av människor i högre utsträckning sammanfaller och förstärks på vissa platser. 
 
Stadsutveckling handlar om att bevara det vi tycker om, ge utrymme för det som händer här och nu, och skapa mer av det vi saknar och behöver. Vi behöver satsa på platser som genom en stark identitet kan locka näringsliv i kombination med bostadsutveckling, och det är avgörande inte bara att utan också hur staden byggs.
 
Vi bjuder in till ett samtal om hur vi tillsammans kan styra utvecklingen i Stockholm mot en mer sammanhållen stad och ökad attraktivitet i alla delar. Hur stärks lönsamheten i att bygga de bostäder som behövs och samtidigt skapa de förutsättningar för etableringar som stadens olika delar behöver kompletteras med?


Moderator
Staffan Ingvarsson, vd Stockholmsmässan

Medverkande
Karin Ahlzén, utvecklingschef Fokus Järva, Stockholms stad
Sara Heppling Trygg, sta
dsutvecklingsstrateg, Stockholms stad
Marcus Svensson, VD Byggvesta Development
Ola Andersson, arkitekt och författare
Helena Hamrén, uthyrningschef, Stena Fastigheter
Ida-Maria Classon Frangos, stadsplanerare, Landskapslaget
Cecilia Safaee, VD, Hemmaplan


Arrangör
Stockholm stad                

stockholmsstad