Tillsammans för ett sammanhållet Stockholm

Den sociala hållbarheten i Stockholm har på flera sätt stärkts under det senaste decenniet, men många skillnader kvarstår. Hur arbetar vi tillsammans med stadsutveckling för en sammanhållen stad?

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm analyserade mellan åren 2015-2018 skillnader i livsvillkor i Stockholm och föreslog åtgärder för en jämlik och socialt hållbar utveckling. Åtgärderna har löpande arbetats in i stadens verksamheter och bidragit till ökad kunskapsnivå, höjda ambitioner och nya arbetssätt. Men samtidigt består många av de skillnader som konstaterades. Dessa skillnader i livsvillkor mellan stockholmare i olika delar av staden måste fortsatt minska.

Arrangör:
Stockholm stad                

stockholmsstad