Vilken roll kan cirkulära byggmaterial ha i att bidra till framtidens materialförsörjning?

Behovet av byggmaterial kommer att vara stort framöver till följd av samhällets behov av bostäder, infrastruktur och verksamhetsanläggningar. En mer cirkulär byggsektor behövs för att nå uppsatta klimat- och hållbarhetsmål. Hur mycket kan cirkulära flöden bidra till materialförsörjningen?

Efterfrågan på byggmaterial kommer att vara hög framöver till följd av samhällets behov av bostäder, infrastruktur och verksamhetsanläggningar. Ett mer resurseffektivt nyttjande av råvaror och byggmaterial är en nödvändighet för att möta kommande behov av samhällsutveckling på ett hållbart sätt. En mer cirkulär byggsektor behövs för att nå uppsatta klimat- och hållbarhetsmål och cirkulerade byggmaterial utgör en viktig del i att säkra materialförsörjningen för samhällsbyggandet. Men hur stor roll kan cirkulära flöden ha i relationen till det totala behovet av byggmaterial?


Moderator 

Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna

Medverkande:
Anna Ryberg Ågren - Direktör Svenskt Trä
Malin Löfsjögård - vd Svensk Betong
Mårten Sohlman – vd Sveriges Bergmaterialindustri

 

Arrangör
Byggmaterialindustrierna

byggmaterial