Stockholms stad deltar på Samhällsbyggararenan i Almedalen

2024-04-18

Sveriges största stad, Stockholms stad, väljer Samhällsbyggarenan som sin plattform i Almedalen för bygg- och fastighetsrelaterade frågor. Stockholms stad kommer stå bakom flera av programpunkterna på arenan.

Samhällsbyggarenans program utvecklas hela tiden men alla programpunkter kretsar kring årets röda (eller kanske mer passande gröna) tråd; hållbara och resilienta samhällen.

Här är de programpunkter som Stockholms stad arrangerar på Samhällsbyggararenan:

26 juni 13:00 - 13:55
Tillsammans för ett sammanhållet Stockholm
Den sociala hållbarheten i Stockholm har på flera sätt stärkts under det senaste decenniet, men många skillnader kvarstår. Hur arbetar vi tillsammans med stadsutveckling för en sammanhållen stad?

26 juni 14:00 - 14:55 
Kommuner som nyckel för hållbar byggsektor

Kommunerna kan vara en nyckel i att göra en ny hållbar byggsektor både möjlig och lönsam för företagen. Vägen dit ligger i inköp som fokuserar på innovationsförmåga, kompetens och samarbete. Hur nyttjar vi bäst upphandlingsprocessen för att åstadkomma samarbeten för ett hållbart byggande?

26 juni 15:00 - 16:00 
Bostadsbyggandet i framtidens huvudstad
Staden håller på med framtagandet av nya riktlinjer för bostadsförsörjning och för markanvisning. På vilka sätt kan och bör staden genom bland annat markanvisningar styra vilka bostäder som skapas i framtidens huvudstad?


 
Du kan ta del av Samhällsbyggararenans hela program här.

Samhällsbyggararenan arrangeras av Stockholmsmässan och drivs av mässprojekten Nordbygg, Fastighetsenergi och Train & Rail.

För kontakt kring partnerskap på Samhällsbyggararenan:
Lina Hann, lina.hann@stockholsmassan.se och
Liv Ljungqvist, liv.ljungqvist@stockholmsmassan.se 

Partners: Stockholms stad, Malmö stad, Installatörsföretagen, Ragn-Sells, Swetrain, Byggmaterialindustrierna, Svensk Ventilation, Swegon, Svensk Byggtjänst, Tarkett, Byggfakta, Citymark Analys.